Medische fiche

Elke deelnemer vult bij aanvang van een JoMus activiteit een online medische fiche in. Deze info wordt enkel en alleen ingezet om onze deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Na de activiteit halen we deze info uit onze systemen.

Naar de fiche

Tegemoetkoming ziekenfondsen

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van je inschrijvingsgeld terug. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van het ziekenfonds en de regio. Om te kunnen genieten van deze tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname ingevuld aan je mutualiteit bezorgen. De formulieren vind je hier. Breng je formulier mee naar de activiteit, dan vullen wij dit voor je in. Kijk goed na dat alle velden (ook de kostprijs en de datum van betaling) goed zijn ingevuld.

Christelijke Mutualiteit (CM)

 • Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.
 • Kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassensportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 
Download

Helan

 • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar. 
 • Kamptegemoetkoming: tot 5 euro per dag per kind tot maximaal 10 of 20 dagen per kalenderjaar, afhankelijk van je aansluitingsdatum.
Download

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ)

 • Kampvergoeding: tot 120 euro per kalenderjaar en per kind
  • Voor kampen en speelpleinen: 5 euro per dag of overnachting
  • Voor schoolreizen en lidgeld van erkende jeugdvereniging: tot 30 euro 
  • Geldt voor alle kampen, schoolreizen, speelpleinwerking en lidgeld van erkende jeugdvereniging
Download

Socialistische Mutualiteit (De Voorzorg)

 • Tegemoetkoming lidgeld: maximaal 20 euro per kalenderjaar 
 • In te vullen document: tegemoetkoming lidgeld jeugdbeweging
 • Kamptegemoetkoming: 5 euro per verblijfsdag, tot maximaal 100 euro per kalenderjaar 
 • In te vullen document: kampvergoeding jeugdkampen (let op: duid je regio aan op de website).
Download